+251913453401     Addis Ababa, Ethiopia     markoschala@gullalletimes.com

Year: 2022

Oduu Gaddaa

Our legend Artist #legendAlibira RIP.
#Seenaaan kee yoommiyyuu ni jiraata 🫡✊
Anis biyya qaba
Biyya biyyaa caaltu
Biyyaa koo Oromiyaa
Kan Uuman Badhaatu .
Handhaara Abbootaa
Biyya gootowwaanii
Biyya hayyuu qaraa
Biyya biifileewwaanii
Biyyaa too Oromiyaa
Biyyaa sirna gadaa
Kan ittiin beekamtu
Mallattoon ishee Odaa
Anis Biyya qaba
Kan ittiin dhaadadhuu
Biyyaa too Oromiyaa
Kanin jiruu abdadhuu (3)
Biyyatoo badhaatuu
Magarsituu hundaa
Biyyaa midhaanii fi
Albuuda adds addaa
Baddaa fi gammoojjii
Gaarreenii fi raarota
Kan hormaani quufaa
Haadha beeyiladootaa(2)
Haadha burqaalee fi
Lageen gurguddaadhaa
Mukeen bosonaa ishee
Adduunyaaf fakkii dhaaa
Godhii simbirroolee
Kan halluun faayamtee
Binneeyii adda addaa
Bosonaa ishee guute (2)
Gannaa fi bonni ishee
Nama gammaachiisa
Hayyoo Oromiyaan
Hoggayyuu hameessaa
Ittiin bulmaaatni ishee
Seera Abbaa gadaati
Dimookiraasin, hammatti
Mara ilmaan ishee (2)
Anis biyya qaba
Baqataa ta’ulle
Roorroo ala gaatifin
Biyyaa deemee malee(2)
Our Legend Artist #Alibiraa

Loading

Mission

Our mission is to enhance customer service of online merchants, boost their customer retention and increase their sales. We strive to improve the overall image of the online merchant and therefore stimulate growth of online shopping. We put our efforts to increase customer satisfaction when consumers deal with retailers, to enhance the interaction process when retailers communicate with consumers, and to streamline the problem resolution order in all possible ways.

Welcome to Gullalletimes. The way to improve your business idea!

Loading

Scroll to top