+251913453401     Addis Ababa, Ethiopia     markoschala@gullalletimes.com

Oduu Gaddaa

Our legend Artist #legendAlibira RIP.
#Seenaaan kee yoommiyyuu ni jiraata 🫡✊
Anis biyya qaba
Biyya biyyaa caaltu
Biyyaa koo Oromiyaa
Kan Uuman Badhaatu .
Handhaara Abbootaa
Biyya gootowwaanii
Biyya hayyuu qaraa
Biyya biifileewwaanii
Biyyaa too Oromiyaa
Biyyaa sirna gadaa
Kan ittiin beekamtu
Mallattoon ishee Odaa
Anis Biyya qaba
Kan ittiin dhaadadhuu
Biyyaa too Oromiyaa
Kanin jiruu abdadhuu (3)
Biyyatoo badhaatuu
Magarsituu hundaa
Biyyaa midhaanii fi
Albuuda adds addaa
Baddaa fi gammoojjii
Gaarreenii fi raarota
Kan hormaani quufaa
Haadha beeyiladootaa(2)
Haadha burqaalee fi
Lageen gurguddaadhaa
Mukeen bosonaa ishee
Adduunyaaf fakkii dhaaa
Godhii simbirroolee
Kan halluun faayamtee
Binneeyii adda addaa
Bosonaa ishee guute (2)
Gannaa fi bonni ishee
Nama gammaachiisa
Hayyoo Oromiyaan
Hoggayyuu hameessaa
Ittiin bulmaaatni ishee
Seera Abbaa gadaati
Dimookiraasin, hammatti
Mara ilmaan ishee (2)
Anis biyya qaba
Baqataa ta’ulle
Roorroo ala gaatifin
Biyyaa deemee malee(2)
Our Legend Artist #Alibiraa

Loading

Oduu Gaddaa

2 thoughts on “Oduu Gaddaa

 1. Are you looking for unique Christmas present?
  Personalized smart contactless card.
  Our most upscale item – a metal digital business card. Each one is individually engraved for a premium appearance.
  Premium. Outstanding. Luxury.
  The idea of the Contactless Business card is to visit a mini website and save details on any phone in seconds. [you need only one card] Link to the video – how it works
  The future of business cards – NFC business card with a Mini website – YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=NhikvCLnpkY )

  Metal digital business card is engraved with our laser and expertly made from ultra-durable stainless steel to ensure the best quality finish. An NFC chip is embedded inside each digital business card, making it possible to instantly share your profile via landing page we design .
  We have the best deal ever only available for the next two weeks.
  You will get 25% off with code NFC25 was ?85 now ?63.75 the best price on the market today. Visit our website now!
  https://www.artorian.co.uk/product/nfc-contactless-business-card/

Leave a Reply

Scroll to top