+251913453401     Addis Ababa, Ethiopia     markoschala@gullalletimes.com

Year: 2023

short survey

I am markos chala from Gullalletimes.com am excutive Manager at Gullalletimes. I’ve noticed you’re interested in becoming a Gullalletimes.com member and started going through our website  process. Would you mind filling out this short 3 question survey to help us improve? It will take less than 2 minutes, I promise! We read every single response and take immidiate action to improve our website process. Toread more click here[everest_form id=”1564″]

Loading

Hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga ayyaana Eid alfitr nagaan geessan jechaa Gullalletimes.com websiten keenyaa uffatootaafi meshaalee addaa addaa ayyaanaaf isin barbaachisan karaa salphaa online argachuu waan dandeessaniif nudaawwaadhaa teessoon keenya online market center www.Gullalletimes.com Arhiibuu isiniin jenneerra.

Loading

National Identification Card(NIC)

oduu gammachiisaa uummata biyya keenyaa hundaaf

website keenya Gullalletimes.com waan haaraa isiniif qabatee dhufeera karaa website keenya gullalletimes.com seenuun national id ykn waraqaa lammummaa biyya keenya bilisaan ykn tolaan online galmooftani beellama qabsiifachuu dandeessu isiniin jedha Gullalletimes.com kanaafiyyuu maal eegduree link armaan gadii click gochuun formii barbaachisu guutuun galmaayaa isiniin jenna horaa bulaa deebanaa!

Ethiopian National Identification card

We can get National card online without any effort by filling given form online.

REGISTER HERE

Loading

Scroll to top