+251913453401     Addis Ababa, Ethiopia     markoschala@gullalletimes.com

Hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga ayyaana Eid alfitr nagaan geessan jechaa Gullalletimes.com websiten keenyaa uffatootaafi meshaalee addaa addaa ayyaanaaf isin barbaachisan karaa salphaa online argachuu waan dandeessaniif nudaawwaadhaa teessoon keenya online market center www.Gullalletimes.com Arhiibuu isiniin jenneerra.

Loading

Scroll to top