+251913453401     Addis Ababa, Ethiopia     markoschala@gullalletimes.com

National Identification Card(NIC)

oduu gammachiisaa uummata biyya keenyaa hundaaf

website keenya Gullalletimes.com waan haaraa isiniif qabatee dhufeera karaa website keenya gullalletimes.com seenuun national id ykn waraqaa lammummaa biyya keenya bilisaan ykn tolaan online galmooftani beellama qabsiifachuu dandeessu isiniin jedha Gullalletimes.com kanaafiyyuu maal eegduree link armaan gadii click gochuun formii barbaachisu guutuun galmaayaa isiniin jenna horaa bulaa deebanaa!

Ethiopian National Identification card

We can get National card online without any effort by filling given form online.

REGISTER HERE

Loading

National Identification Card(NIC)

2 thoughts on “National Identification Card(NIC)

Leave a Reply

Scroll to top